Bitcoins_icon_large

Bitcoins Norway - Blog

Har du mistet Bitcoins?

Vi mottar stadig spørsmål fra mennesker som ikke finner igjen bitcoins de mener at de eier. For å oppsummere råd og forklaringer jeg ofte gir i den sammenheng, så kommer denne artikkelen.

Grunnleggende, så kan ikke bitcoins bare forsvinne. Problemene beror i de aller fleste tilfeller på ulike misforståelser om hvordan Bitcoin virker. . . .

Read More

July 06, 2016

Bitcoin stiger kraftig!

Bare i løpet av noen dager så har Bitcoin hoppet opp 20% i verdi, fra 450$ til hele 540$. I kroner koster nå èn Bitcoin 4600,-. Opp nesten 1000 kroner altså!

Hva skjer? Godt spørsmål. Det er ikke alltid lett å si med sikkerhet, for folk handler jo utfra individuelle hensyn, men det finnes noen teorier.

Vi skal se på noen . . .

Read More

June 02, 2016

Hva er 'Mining'?

Ingen sentral bank styrer valutaen Bitcoin, så hvem passer da på? Hvem er banken liksom? Det er altså her 'minerene' kommer inn. Det er 'minerene' som prosesserer transaksjoner, og sikrer all eierskapshistorikk. Så hvem er de, og hvordan gjør de dette?

De fleste som leser denne artikkelen har nok hørt om fenomenet . . .

Read More

May 19, 2016

Det neste store kommer!

OpenBazaar - Fritt marked for alle

Noe spennende skjedde for en drøy uke siden. De mange innvidde har fulgt denne utviklingen en tid, men de aller fleste har nok ikke fått det med seg ennå...

Det dreier seg om direkte handel mellom privatpersoner, basert på Blockchain!


Silvrback blog image


Forrige uke ble det ambisiøse OpenBazaar lansert. Bitcoin . . .

Read More

April 13, 2016

Blockchain står ved et veiskille

Det har den siste tiden vært en opphetet debatt rundt veien videre for Bitcoin og Blockchain. Det er i hovedsak to leire som kjempes. De kan illustrativt kalles for de konservative og de progressive.


Silvrback blog image


De som tilhører den konservative fløyen er de som styrer og har full kontroll over Bitcoin pr i dag. . . .

Read More

March 30, 2016

Betryggende handel

Når en utfører handel på internett i dag så må en stole på motparten, eller så må en stole på et dyrt mellomledd som garanterer for transaksjonen. Det vil si Visa, Mastercard, Paypal etc.

I en tidligere artikkel snakket jeg om hvordan multisignatur, og tredeling av privatnøkkelen, kan gi deg kontroll over verdiene dine, selv om de er . . .

Read More

March 09, 2016

Hvor sikkert er Bitcoin?

Det er mange vinklinger på dette spørsmålet. Dess mer du analyserer det, dess flere vinklinger finner du! De største svakhetene er dog menneskene selv. Det vil si hvordan mennesker bruker teknologien, og hvilke sikkerhetsvaner som utøves.

Den mest diffuse tolkningen av spørsmålet er hvor sikker brukerene føler seg, ofte sterkt . . .

Read More

February 25, 2016

Archive