Bitcoins_icon_large

Bitcoins Norway - Blog

Kryptologi 101

Kryptologi er læren om å skjule et budskap i åpen kommunikasjon. På gresk betyr 'krypto' skjult, og 'logi' betyr ord. Den romerske keiseren Cæsar brukte ofte bokstavsubstitusjon for å kommunisere med generalene sine når brevet stod i fare for å bli fanget opp på veien. Bokstavsubstitusjon er en rudimentær metode for å kryptere . . .

Read More

April 16, 2015

Bank 2.0

En bank er en institusjon som låner deg penger, lagrer dem for deg og ikke minst hjelper deg å bruke dem. Bankvesenet er etablert som "pengemaskineriet" i samfunnet. De har full kontroll på kontoene, transaksjonene og kundene sine. I prinsippet vet de alt om dine finanser, og de har alle muligheter til å redigere data i sine . . .

Read More

April 11, 2015

Forskjellen på penger og valuta

Visste dere at salt var det mest godtatte betalingsmiddelet i Europa i flere hundre år? Salt var mangelvare, og salt var noe alle i økende grad trengte/ønsket å ha i maten sin. I naturen er det få matvarer som er saltrike, og salt ble hovedsaklig utvunnet fra fjellgruver og havvann. Spesielt skyldtes det økte saltbehovet den voldsomme . . .

Read More

April 06, 2015

Nyhet: ny norsk Bitcoins blog

Bitcoins Norway starter i dag en norsk blog for å skape engasjement blant nordmenn for den virtuelle valutaen Bitcoins. Hva er egentlig Bitcoins? Hvordan kan en "oppdiktet" valuta ha verdi? Hva gjør den sikker? Når kan jeg begynne å bruke Bitcoins i butikken? Det er helt sikkert mange spørsmål der ute om hva Bitcoins er, og ikke . . .

Read More

April 02, 2015

Archive